Reglementen

©Pol Tanghe

Reglement Foto van de maand!

Dit is geen echte competitie en je kan er geen andere prijs mee winnen dan enkele bewonderende blikken of een paar helpende tips van je fotovrienden! Het is eerder iets als een gezellige uitdaging…..kwestie van elkaar te blijven prikkelen of jezelf eens te overtreffen. Kwestie van aan de slag te blijven!

Onze leden kunnen maandelijks 1 foto insturen en dit ten laatste tegen de 20ste van de lopende maand. De foto moet wel genomen zijn in een periode van 4 maand voorafgaand aan de maand van inzending. Het thema is afwisselend vrij of thematisch (zie lijst hieronder). De aanwezige leden kiezen op de vergadering de “Foto van de maand”. Leden mogen niet stemmen op hun eigen foto! Eind december wordt, door een deskundig gastfotograaf die geen lid is van ons collectief, uit alle ingezonden foto’s van het voorbije jaar een top 10 opgemaakt en een foto van het jaar verkozen. Kwestie van eens een andere mening te horen….!

 • januari: vrij thema
 • februari: stilleven in al zijn aspecten – zowel studio als outdoor
 • maart: vrij thema
 • april: natuur (vogels, insecten, bloemen, enz…), close up of macro
 • mei: vrij thema
 • juni: landschappen, van stads- en natuurlandschappen, urbex
 • juli: vrij thema
 • augustus: reisfotografie in de brede zin van het woord
 • september: vrij thema
 • oktober: straatfotografie
 • november: vrij thema
 • december: portret – zowel studio als outdoor

Reglement Jaarthema!

Ook hier is het geen echte wedstrijd waar je prijzen mee kan winnen. Het doel is, om naast je bestaande fotografische activiteit, een extra stimulans te hebben om enerzijds even de begane paden te verlaten, jezelf te overtreffen en eens iets anders te tonen dan hetgeen je gebruikelijk brengt. En anderzijds om elkaar te prikkelen en creatief te stimuleren.

Het opgelegd jaarthema wordt gekozen door het bestuur en in de loop van de maand januari bekend gemaakt. Elk lid mag hiervoor 10 foto’s inzenden. Deze foto’s dienen ingestuurd te worden hetzij afzonderlijk of in blok in de loop van het jaar en dit ten laatste tegen uiterlijk 15 december. Een top tien met foto van het jaar wordt opgemaakt door een professionele gastfotograaf die geen lid is van ons collectief.

Foto van het jaar!

De “Foto van het Jaar” bestaat uit de 2 hierbovenvermelde categorieën. Uit alle foto’s die in de loop van het jaar werden ingestuurd voor zowel de Foto van de maand alsook voor het Jaarthema, wordt eind december:begin januari een top 10 gemaakt en uit beide categorieën wordt 1 foto verkozen tot “Foto van het jaar“. De verkiezing van de top 10 en de foto’s van het jaar laten wij, voor de beide categorieën, doen door een professionele gastfotograaf die geen lid is van ons collectief en die zijn keuze komt motiveren…..

©Hugo Vandevoorde