Reglementen

©Pol Tanghe

Reglement Foto van de maand!

Dit is geen echte competitie en je kan er geen andere prijs mee winnen dan enkele bewonderende blikken of een paar helpende tips van je fotovrienden! Het is eerder iets als een gezellige uitdaging…..kwestie van elkaar te blijven prikkelen of jezelf eens te overtreffen. Kwestie van aan de slag te blijven!

Onze leden kunnen maandelijks 1 foto insturen en dit ten laatste tegen de 10ste van de lopende maand. De foto moet wel genomen zijn in een periode van 3 maand voorafgaand aan de maand van inzending. Het thema is vrij of thematisch (zie lijst hieronder). De aanwezige leden kiezen digitaal de “Foto van de maand”. en de uitslag wordt bekend gemaakt op de vergadering. Leden mogen niet stemmen op hun eigen foto!

Reglement Jaarthema!

Ook hier is het geen echte wedstrijd waar je prijzen mee kan winnen. Het doel is, om naast je bestaande fotografische activiteit, een extra stimulans te hebben om enerzijds even de begane paden te verlaten, jezelf te overtreffen en eens iets anders te doen dan hetgeen je gebruikelijk.

Het opgelegd jaarthema wordt gekozen door het bestuur en in de loop van de maand januari bekend gemaakt. Elk lid mag hiervoor 5 foto’s inzenden. Elk kwartaal dient er 1 foto ingestuurd te worden uiterlijk tegen 15 maart – 15 juni – 15 september en 15 december (in december mogen er 2 foto’s ingestuurd worden).

Foto van het jaar!

De “Foto van het Jaar” bestaat uit de 2 hierboven vermelde categorieën. Uit alle foto’s die in de loop van het jaar werden ingestuurd voor zowel de Foto van de maand alsook voor het Jaarthema, wordt eind december:begin januari een top 20 gemaakt en uit beide categorieën wordt 1 foto verkozen tot “Foto van het jaar“. De verkiezing van foto’s van het jaar laten wij, voor de beide categorieën, doen door een professionele gastfotograaf die geen lid is van ons collectief en die zijn keuze komt motiveren…..

©Hugo Vandevoorde