Onze werking

Ons dagelijks reilen en zeilen rust op de schouders van een beperkt bestuur, dat aangevuld wordt met een aantal enthousiaste en creatieve vrijwilligers die ons, elk op hun eigen wijze en ritme, bijstaan en zo het collectief helpen inhoud te geven. Iedereen die dat wenst mag zijn eigen steentje bijdragen!

Wie een kijkje wil komen nemen is altijd welkom en je mag gratis komen zien of de sfeer en onze werking je bevalt! Je kan uiteraard ook betalend lid worden en dit voor 25,00€ op jaarbasis. Betalende leden genieten van enkele bijkomende voordelen, zoals bijv. een korting op betalende activiteiten of een portfolio op onze site. Je wordt betalend lid door je lidgeld te storten op onze rekening met n° BE 65 4600 4283 1196. Je mag gerust ook lid zijn van een andere fotografievereniging. Wie weet opent dit nieuwe perspectieven tot een fijne samenwerking.

De spelregels!

Er zijn slechts 4 spelregels:

Wederzijds respect betonen. Van beginnend fotograaf tot de gevorderde heeft bij ons zijn of haar plaats. Iedereen, ongeacht ras of welke overtuiging ook, mag lid worden of meewerken aan een activiteit of een project van ons collectief, voor zo ver men deze spelregels respecteert.

De volle bereidheid hebben om je kennis en je passie te delen met iedereen en om elkaar te helpen een beter fotograaf te worden. Competitie is niet ons doel, wel gezellig samenwerken.

Een open geest. Elk genre en elke stijl zijn evenwaardig. Elke benaderingswijze heeft dan ook haar bestaansrecht. Creativiteit is niet te vangen in één hokje. Elke manier van kijken naar de dingen heeft haar voor- en nadelen of de inherente beperkingen en haar legitimiteit. Oordeel dus positief en opbouwend.

Enige bescheidenheid is altijd welkom. Het is niet zozeer de kostprijs of de omvang van je materiaal die bepalend zijn voor goede fotografie, maar wel je manier van kijken, van registreren tot bewerken, en vooral de inhoudelijke kenmerken die de gemaakte en getoonde beelden in zich hebben.

Activiteiten

Onze gewone activiteiten, behoudens een uitzondering, vinden vanaf 2020 plaats op de 3° vrijdag van de maand. Start is telkens om 19.00u. Daarnaast organiseren we geregeld ook uitstappen, workshops en doe-activiteiten. Maandelijks kiezen we een foto van de maand en we werken ook met een jaarthema. Gastfotografen komen ons hun werk en werkwijze tonen. Van 15 juli tot 15 augustus gunnen we iedereen een fijn en deugddoend verlof. Elk jaar in maart hebben we, in samenwerking met Natuurpunt Vlasbek Kuurne, een “Natuurfotografie avond” met gerenommeerde gastfotografen. Tweejaarlijks organiseren we ook een groepstentoonstelling (deelname is vrij en dus niet verplicht). Andere initiatieven of samenwerkingsverbanden zijn steeds mogelijk, mits goede afspraken.

Tenzij anders vermeld gaan onze activiteiten door in de  Stallingen van de hoeve Vandewalle, Boomgaardstraat 168 – 8520 Kuurne. We starten telkens om 19u. Wil je een uitnodiging voor onze activiteiten ontvangen….stuur ons gerust een mailtje en we houden je graag op de hoogte.

“Your first 10.000 photographs are the worst” – Henri Cartier Bresson.